Główna

O naszym ogrodzie

Nasz ogród położony jest w dzielnicy miasta o nazwie Krzekowo. Stanowi jeden z największych terenów zajmowanych przez ogrody PZD w Szczecinie. ROD "Krzekowo" zrzesza ponad tysiąc działkowców. Jest miejscem aktywnego wypoczynku i towarzyskich spotkań dla wielu szczecinian.

 

Z historii...

Decyzją władz miejskich w 1974 roku przydzielono Wojewódzkiemu Zarządowi Państwowych Ogródków Działkowych w Szczecinie tereny pod ogrody na Krzekowie. Decyzja ta podjęta została w związku z budową osiedla mieszkaniowego "Kaliny".

Nowo powstały Pracowniczy Ogród Działkowy przyjął nazwę "XXX Lecia PRL". Przydzielone tereny pod ogród to głównie nieużytki, częściowo pola uprawne, i łąki, tereny wyjątkowo zaniedbane i bardzo zachwaszczone. Po opracowaniu planów zagospodarowania przystąpiono do zasiedlania terenu. Pełnomocnikiem Wojewódzkiego Zarządu d/s zasiedlania działek został ob. Franciszek Budźko, którego później wybrano na prezesa naszego ROD. W marcu 1974 roku przedsiębiorstwo "Elektromontaż" wykonało stację i linię energetyczną do świetlicy. Równocześnie rozpoczęto szkolenia przyszłych działkowców i w dniu 15-go września 1974 roku pierwsza grupa otrzymała działki. Ogółem do końca września przydzielono 340 działek. 26 marca 1976 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym przewodniczącym wybrano Franciszka Budźko. Jego zastępcą został Bronisław Drozdowski, a sekretarzem Konstanty Wąsala.

W maju 1977 zagospodarowano staw czyszcząc go i zarybiając. Rok później zakończona została budowa sieci wodociągowej. Wybudowano hydrofornię z własnym ujęciem wody i położono kilka tysięcy metrów rur. W tym samym roku w lipcu rozpoczęto kopanie rowów melioracyjnych.

Na przestrzeni ponad 30 lat funkcjonowania, nasz ogród działkowy był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W okresie przemian ustrojowych zmieniono nazwę ogrodu na ROD "Krzekowo". Pochodzi ona od imienia dzielnicy w której ogród jest położony i która cały czas funkcjonowała w potocznym określaniu naszego ROD przez działkowców. Obecnie kompleks działek stanowi jeden z największych terenów zajmowanych przez ogrody PZD w Szczecinie.

Prezesem ROD "Krzekowo" jest Pan Ireneusz Konopa, wiceprezesem Pan Bogusław Ossowski, skarbnikiem Pan Zdzisław Witkowski a sekretarzem Pan Wiesław Piepiórka. Pozostałymi członkami zarządu są: Pan Tomasz Jarmoluk, Pan Leszek Legięcki oraz Pan Witold Zając. Nad prawidłowością funkcjonowania naszego ogrodu czuwa komisja rewizyjna w składzie: przewodnicząca Pani Barbara Chołuj oraz członkowie Pani Elżbieta Staszewska i Pani Monika Zychowicz.

Nazwa ogrodu "Krzekowo" - co o niej wiemy

Krzekowo (niem. Kreckow) to dawniej wieś lub mała osada położona w podmiejskiej części Szczecina. Obejmowała 60 włók ziemi wraz z polami, łąkami, lasami, wodami i młynami. W średniowieczu prowadził do niej trakt zwany Kreckowerstrase. Zaczynał się u zbiegu obecnych ulic Wojska Polskiego (wówczas Tanowska) i Mickiewicza, gdzie na skrzyżowaniu ustawiono szubienicę. Trakt prowadził aż do wsi Krzekowo. I chociaż po wojnie nazwy osiedla nie zmieniono to jednak trakt, a właściwie już ulicę w narodowo-patriotycznym porywie z Krzekowskiej przemianowano na Adama Mickiewicza.

Pierwsze potwierdzone informacje na temat średniowiecznej wsi Krzekowo pochodzą z pierwszej połowy XIII wieku. W roku 1240 książę Barnim I przekazał część podmiejskiej wsi biskupstwu kamieńskiemu z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. W roku 1277 rada miejska Szczecina kupiła Krzekowo od księcia Barnima I, a jako zapłatę dała swoją pomoc podczas wojen książąt pomorskich z Marchią Brandenburską.

Dziewiętnastowieczna dzielnica Krzekowo to szereg domów mieszkalnych, młyn, pobliskie koszary wojskowe oraz kasyno oficerskie usytuowane w centrum wsi (Offizier-Kasino). W drugiej połowie XIX wieku Krzekowo liczyło 579 mieszkańców, zaś pod koniec 1945 r. mieszkało tu 5 Polaków i 420 Niemców. W 1909 roku na Krzekowie powstało pierwsze w okolicach Szczecina lotnisko (niem. Kreckower Feld), na którym wylądowali bracia Wright. Do roku 1914 służyło organizowaniu pokazów lotniczych. 18 czerwca 1910 doszło na nim do pierwszej w historii Niemiec katastrofy lotniczej, której ofiarą była osoba cywilna – kolarz nazwiskiem Thaddäus Robl. W roku 1918 lotnisko wojskowe przekształcono w cywilne.

W dniu 15 X 1939 roku, po wielu zabiegach ówczesnych władz miejskich i prowincjonalnych, utworzony został tzw. Wielki Szczecin. Wtedy wieś Krzekowo, tak jak i wiele okolicznych wsi i osiedli, została włączona w granice Wielkiego Miasta Stettin.

Kiedy w czasie II wojny światowej alianci rozpoczęli bombardowanie Szczecina dzielnica nie była nimi zbyt dotkliwie nękana. Z zapisów w raportach prezydenta policji C. Grundeya można się doliczyć w zasadzie tylko kilku lekkich ataków. Pierwsze udokumentowane przypadki nalotów na Krzekowo to połowa 1940 roku lecz nie wiadomo czy powstały w ich wyniku jakieś zniszczenia, poza tym że bomby spadły na dzielnicę Kreckow. Mieszkańcy chronili się przed nalotami w schronie. Istnieje on do dzisiaj.

Granice Krzekowa wyznaczają ulice: Modra, ciąg Szeroka-Bracka oraz częściowo Popiełuszki i potok Bukowa. Sama dzielnica podzielona jest na dwie części, które rozdziela potok Bukowa: wschodnią z zabudową mieszkalną i zachodnią, której większość obszaru stanowią Rodzinne Ogrody Działkowe "Krzekowo" będące miejscem spotkań i wypoczynku szczecinian. Na terenie ROD Krzekowo powstał sklep ogrodniczy "Na Ogrodach" do którego zapraszamy nie tylko naszych działkowców ale także okolicznych mieszkańców.

Przy ulicy Łukasińskiego znajduje się piekarnia "Arion-Polbak". Tuż poza granicami znajduje się jednostka korpusu NATO – Koszary Bałtyckie - wcześniej obszar ten był zaliczany do Krzekowa.

Najcenniejszym zabytkiem dzielnicy jest XIII-wieczny kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. Ciekawym elementem historycznym jest też przykościelny cmentarz. Przy tym kościele istnieje on od setek lat. To właśnie tam można jeszcze znaleźć stare poniemieckie groby. Ale nie tylko. Także po wojnie odbywały się tu pochówki, które trwały aż do 1958 roku. Cmentarz był niegdyś większy. W latach siedemdziesiątych sporą jego część zabrano pod budowę pętli tramwajowej.