GłównaROD KrzekowoWiadomościNarada - trzy w jednym

wiadomości

Narada - trzy w jednym

 • sobota, 29 lipiec 2017 10:57
 • Tekst:  mgr Tadeusz Jarzębak

Sprawy bezpieczeństwa, zagrożeń powodowanych podtopieniem oraz bieżące problemy PZD były tematem trójczłonowej narady przedstawicieli ogrodów Miasta Szczecina w dniu 27 lipca br. Część pierwszą zorganizowano przy współudziale z Miejską Komendą Policji, której specjaliści ze wszystkich komend dzielnicowych miasta przedstawiali działkowcom stan bezpieczeństwa w swoich rejonach odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem stanu w ogrodach działkowych. Całość problemu przedstawił podinspektor Tomasz Gwiazdowski.

Działkowcy mieli możliwość przedstawić swoje ogrodowe problemy związane z bezpieczeństwem ale były też słowa uznania i podziękowania dla policji.
Naradę podsumował Prezes OZ formułując twierdzenie, że tylko wspólne działanie może przynieść pożądane efekty. Główne zadanie to dobre mini programy bezpieczeństwa dla każdego ROD, stałe kontakty na szczeblu najniższym miedzy zarządem a dzielnicowym, rejestracja zdarzeń, monitoring wydarzeń, bieżąca informacja, znajomość ludzi i uwrażliwienie działkowców na wzajemne sąsiedzkie współdziałanie.

Druga część narady dotyczyła wyjątkowej w tym roku trudnej sytuacji ogrodów działkowych, które stały się dosłownie „ogrodami pływającymi”. Przyczyną główną jest niekorzystna aura, ale czynnik ludzki ma również istotne znaczenie. Niedrożność rowów melioracyjnych, zasypywanie rowów przez działkowców, niewydolność urządzeń hydrotechnicznych, niedostateczna konserwacja to negatywne czynniki zarówno po stronie ROD jak też służb melioracyjnych.

Na trudne pytania próbowali odpowiedzieć przedstawiciele Zachodniopomorskiego Urzędu Melioracji i Gospodarki Wodnej oraz dwie przedstawicielki Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Problemów związanych z podtopieniami zgłoszono bardzo dużo, o różnym wątku i ciężarze gatunkowym. Trudno nawet je posegregować w odpowiednie grupy tematyczne. Aż osiemnastu przedstawicieli ROD referowało stan żywiołu.

Podsumowując ten temat przyjęto tezę, że koniecznie trzeba wspólnie ze służbami melioracyjnymi opracować odpowiednią mapę ogrodów w której powinna znaleźć się odpowiedź na pytania, do kogo należą poszczególne urządzenia hydrotechniczne, jakie znajdują się urządzenia w każdym ogrodzie, komu należy zgłaszać bieżące problemy i jakie działania profilaktyczne muszą być podejmowane systematycznie by nie dochodziło do negatywnych skutków, które stawiają pod znakiem zapytania celowość użytkowania niektórych działek notorycznie podtapianych i niszczących plony i pracę ludzką? Problem jest na tyle poważny, gdyż każde naruszenie praw natury skutkuje podtopieniem i tego lekceważyć nie można.


Trzecią cześć narady poświęcono bieżącym sprawom związanym z:
- reakcją na oskarżenia pod adresem PZD przez nieodpowiedzialnych ludzi
- batalii wdrażania programu komputerowego
- 120 - lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce i organizacji „Dni Działkowca” na różnym szczeblu
- prac nad nowelizacją statutu PZD
- kierunkami pozyskiwania środków na rozwój ROD
- dyscyplina w zakresie prowadzenia inwestycji i remontów w ROD
- przestrzeganiem prawa

Naradę zakończono przyjęciem apelu w obronie ustawy o ROD i PZD oraz apelem o godne uczczenie w ogrodach jubileuszu 120 – lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Prezes OZ w Szczecinie - mgr Tadeusz Jarzębak

Artykuły powiązane

 • Komunikat

  Szanowni Działkowcy.

  Informujemy, że zgodnie z § 82 Regulaminu Polskiego Związku Działkowców Zarządy Ogrodów nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu strat spowodowanych przez: powódź, pożar, gradobicie, suszę, huragan itp. oraz innych szkód powstałych na skutek kradzieży i dewastacji.

  Jednocześnie informujemy, że w sprawach kradzieży jakie miały ostatnio miejsce w naszym ogrodzie Zarząd Komisaryczny współpracuje na bieżąco z Komendą Policji Pogodno.

  Czytaj dalej...
 • Uwaga! Włamania do altan

  Szczecińscy policjanci z Komendy Pogodno mają ostatnio dużo roboty. Niemal każdego dnia zgłaszane są włamania do altan w naszym ogrodzie. Nad sprawą pracują także kryminalni z Pogodna.

  Czytaj dalej...