GłównaROD KrzekowoWiadomościGdzie można stawiać kontenery na śmieci

wiadomości

Gdzie można stawiać kontenery na śmieci

 • sobota, 11 listopad 2017 11:52
 • Tekst:  pzd.pl

Usytuowanie kontenera na śmieci na terenie ROD nie może być dowolne. Musi być ono zgodne m.in. z § 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z nim odległość kontenerów na śmieci na terenach ogrodów działkowych traktowanych jako tereny rekreacji indywidualnej nie może być mniejsza niż 3 m od okien i drzwi altany działkowej oraz 2 m od granic działki rodzinnej. Ponadto kontenery na śmieci powinny być usytuowane w takim miejscu, aby dostęp do niego mieli zarówno działkowcy jak i firma wywożąca odpady. Liczba i pojemność zamawianych kontenerów nie powinna być mniejsza niż ilość śmieci faktycznie wytwarzanych na terenie ogrodu. MAP

Artykuły powiązane

 • STOP spalaniu na działkach

  Zakończenie sezonu ogrodowego często wiąże się z nawracającym problemem zatruwania środowiska trującymi i niebezpiecznymi kłębami dymu, który powstaje w wyniku spalania odpadów. Dlatego kolejny raz przypominamy, że Regulamin ROD mówi w § 68 w pkt. 5. o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych.

  Czytaj dalej...
 • Palisz na działce? Dostaniesz mandat
  W ogrodach działkowych w wielu miastach trwają kontrole straży miejskiej, a także interwencje straży pożarnej. Powodem są skargi mieszkańców na trujące kłęby dymu, które są efektem spalania odpadów przez działkowców nie szanujących…
  Czytaj dalej...