GłównaROD KrzekowoWiadomościXIII Zjazd Delegatów PZD - 2017

wiadomości

XIII Zjazd Delegatów PZD - 2017

XIII Zjazd PZD XIII Zjazd PZD foto: pzd.pl
 • niedziela, 10 grudzień 2017 07:44
 • Tekst:  pzd.pl

W dniu wczorajszym zakończył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Zjazd został zwołany przede wszystkim z uwagi na konieczność uchwalenia zmian statutowych wynikających ze zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Propozycje zmian są efektem końcowym wielomiesięcznych prac i konsultacji ze środowiskiem działkowców w całym kraju. Na Zjeździe przedstawił je prezes Związku Eugeniusz Kondracki.

Poza zmianami w statucie była także ogólna potrzeba zwołania Zjazdu by ocenić ten najważniejszy dokument w naszym Związku bowiem pojawiła się potrzeba udoskonalenia dotychczasowych rozwiązań i zmodyfikowania niektórych zapisów statutu w zakresie nieobjętym nowelizacją ustawy.

W trakcie zjazdu poza zmianami statutowymi poruszono wiele innych problemów nurtujących Związek. Jednym z nich jest rosnące zapotrzebowanie na działki w ROD i działania, jakie musi podjąć Związek, aby temu sprostać. Chęć posiadania przez mieszkańców dużych i średnich miast kawałka zieleni, który daje wytchnienie jest coraz bardziej zauważalna . Ogrody dają możliwość uprawy własnych warzyw i owoców, podnoszą standardy otoczenia, są miejscem wypoczynku i rekreacji dla wielu grup ludzi, przynoszą korzyści nie tylko działkowcom, ale i społecznościom lokalnym, dlatego ważne jest wykorzystanie potencjału i dalszy rozwój ogrodów. Istotne jest by cały Związek solidarnie realizował swoje zadania, by spełniać potrzeby działkowych rodzin i społeczności lokalnych.

Obecna polityka państwa jest nastawiona na rodzinę. PZD swoim działaniem winien wpisać się w ten cel. Dlatego musimy opracować program rozwoju na miarę obecnych czasów, zaangażować cały Związek i wystąpić do władz samorządowych i państwowych. To będzie działanie na rzecz rodziny i społeczeństwa, dlatego należy oczekiwać pomocy ze strony państwa i samorządu – mówił podczas swojego wystąpienia Prezes Eugeniusz Kondracki.

Głos w sprawie rozwoju ROD zabrali również delegaci. Wszyscy byli zgodni, iż dalszy rozwój ogrodów jest konieczny. Wskazywali potrzebę nawiązywania współpracy z samorządami oraz unowocześniania infrastruktury ROD.

Na zakończenie Zjazdu Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim delegatom za udział, pracę i zaangażowanie w sprawy Związku, za stałą chęć włączania się w rozwiązywanie problemów Związku. Podziękował też okręgom, które bardzo intensywnie włączyły się w prace nad statutem.

Szczegółowa relacja z obrad Zjazdu znajduje się na stronie www.pzd.pl

Artykuły powiązane

 • Nadzwyczajne XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD
  W dniu 8 marca 2018 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Powodem zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, była rejestracja przez sąd rejestrowy nowego Statutu PZD oraz rozpoczęcie prac nad nowelizacją…
  Czytaj dalej...
 • ROD "Krzekowo" poleca
  W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Krzekowo” w Szczecinie od paru lat funkcjonuje program opracowany indywidualnie na potrzeby ogrodu, w zarysach proponowanego obecnego programu DGCS PZD system, który już ułatwia prace związane z ewidencją…
  Czytaj dalej...