GłównaROD KrzekowoWiadomościNadzwyczajne XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD

wiadomości

Nadzwyczajne XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD

Nadzwyczajne XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD foto: pzd.pl
  • niedziela, 11 marzec 2018 06:27
  • Tekst:  PZD

W dniu 8 marca 2018 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Powodem zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, była rejestracja przez sąd rejestrowy nowego Statutu PZD oraz rozpoczęcie prac nad nowelizacją Regulaminu ROD.

Omówiona została problematyka wdrożenia nowego Statutu w działalności Związku, w tym kwestia zaopatrzenia władz i działkowców w treść nowego statutu. Zdecydowano, że zostaną przygotowane stosowne projekty uchwał określające:

• zmiany nazewnictwa organów PZD,
• nowy tryb wypowiadania umowy dzierżawy działkowej,
• nowy tryb zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki,
• zasady otrzymywania przez członków organów wynagrodzeń za czynności wykonywane w związku z wykonywaną funkcją,
• zasady uchwalania przez walne zebrania obowiązku prac na rzecz ogrodu (jako sposobu na odpracowanie niezapłaconych opłat ogrodowych),
• zasady wykładania materiałów sprawozdawczych przed walnymi zebraniami,
• nowe kompetencje uchwalania opłat ogrodowych pokrywających wydatki związane z korzystaniem z tytułu prawnego do gruntu ROD.

Omówiona została także kwestia nowelizacji Regulaminu ROD i dostosowania go do obecnie obowiązującego Statutu.
Kolejną sprawą poruszoną podczas posiedzenia była informacja o tegorocznych walnych zebraniach ROD.
Krajowa Rady odniosła się również do bieżących problemów prawnych, związanych z ochroną danych osobowych, problemach roszczeń do gruntów ROD i kwestii regulacji ich stanu prawnego oraz problemach nowelizacji prawa wodnego.
Na zakończenie posiedzenia zostały przedstawione kwestie rozliczania opłat za wywóz śmieci przez działkowców stale zamieszkujących na terenie ROD, w świetle najnowszego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Artykuły powiązane