GłównaROD KrzekowoWiadomościMajówka sprzyja refleksji

wiadomości

Majówka sprzyja refleksji

 • niedziela, 06 maj 2018 05:32
 • Tekst:  mgr Tadeusz Jarzębak

Kampania sprawozdawcza w ROD powoli zbliża się do końca, większość zebrań sprawozdawczych w okręgu jest już poza nami. Teraz pora na analizę dokumentów, ich ewentualną korektę, a tam gdzie zajdzie potrzeba wyłączenie z obiegu prawnego dokumentów niezgodnych z przepisami. Tegoroczna kampania sprawozdawcza jest ostatnią w kadencji. Rok przyszły będzie przebiegał pod znakiem sprawozdawczo - wyborczym.

Warto więc zwrócić uwagę na to, by już od teraz rozpocząć pracę nad tym kogo zaproponować jako kandydatów do przyszłych zarządów ROD i komisji rewizyjnych, a także na delegatów, którzy wezmą udział w Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym. Wybór nie jest łatwy, tym bardziej należy go przemyśleć.

Do organów statutowych powinni wejść ludzie o odpowiednim dorobku intelektualnym, doświadczeniu w działalności społecznej, a przede wszystkim ludzie oddani idei ogrodnictwa działkowego i służbie dla innych.
Pełnienie funkcji w organach to zaszczyt z jednej strony ale również ogromna odpowiedzialność. Jeżeli ktoś nie czuje powołania do takiej misji lepiej niech nie wchodzi do gry, bowiem sam się rozczaruje lub nim się rozczarują. Trzeba mieć świadomość, że jest to służba dla działkowców, którzy powierzają mandat do sprawowania funkcji społecznej. Jeżeli kandydat nie ma tej świadomości a ma na celu inne przesłanki, to wcześniej czy później dojdzie do dysonansu w pracy organu, ze szkodą dla ogrodu.

Częste zmiany personalne nie sprzyjają stabilizacji i ciągłości polityki. Należy natomiast liczyć się z tym by do pracy w organach pozyskiwać ludzi nowych, o szerokim horyzoncie myślowym i rokujących nadzieje na dłuższy okres funkcjonowania.

Nadchodzący czas niesie nowe wyzwania dla zarządów i komisji rewizyjnych w ogrodach. Wynikają one z potrzeb rozwoju ogrodów, szukania środków na ich rozwój, nowych uregulowań prawnych dotyczących gospodarki wodą, odpadami a także zapewnienia ochrony danych osobowych każdego działkowca oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa przy poszerzaniu się funkcji ogrodów działkowych na nowe potrzeby społeczne. Nowoczesność wymusza nowe metody administrowania. Informatyka wchodząca do ogrodów ułatwia życie ale wymaga też odpowiedniego przygotowania w poruszaniu się w nowej rzeczywistości.

Czy znajdziemy kandydatów którzy spełnią te wymagania?. Na pewno tak, ale o tym trzeba myśleć już teraz by na wybory mieć gotowe propozycje poparte argumentami.
Pamiętać należy również o tym by nie wywracać wszystkiego i zaczynać prace od nowa. Potrzebne jest także doświadczenie ludzi sprawdzonych i oddanych idei, która musi cały czas łączyć działkowców.
Po dużym ładunku patriotyzmu, wywołanym świętem flagi biało - czerwonej i rocznicą Konstytucji 3 Maja, należy pamiętać, że nasz patriotyzm lokalny powinna łączyć nasza żółto - zielona flaga związkowa ku pożytkowi naszego kraju.

mgr Tadeusz Jarzębak - Prezes OZ w Szczecinie

Artykuły powiązane

 • Opłaty za wodę według nowego prawa wodnego

  1 stycznia 2018 roku obecny rząd zmienił przepisy o poborze wody. Weszła w życie ustawa o nazwie Prawo wodne, która zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Nowa ustawa uchyliła wcześniejsze przepisy zwalniające ogrody działkowe z opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych.

  Czytaj dalej...
 • Zima - trudny okres dla ogrodu
  Zima w ogrodach działkowych jest szczególnym sezonem. Zamiera wegetacja roślinności, a działki są rzadziej odwiedzane przez działkowców. Jest to też trudny okres dla osób, które z przyczyn losowych nocują w ogrodowych altanach.…
  Czytaj dalej...